ตามที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดงานแสดงสินค้าสุดยอดแบรนด์ไทย Top Thai Brands จำนวน 6 ครั้ง ในต่างประเทศ ได้แก่ประเทศ กัมพูชา เมียนมา ฟิลิปปินส์ เวียดนาม สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ความเชื่อมั่นและการยอมรับในศักยภาพของสินค้าไทย ในรูปแบบการจัดคูหาพาวิลเลี่ยน Top Thai Brand 2016 ซึ่งกรมฯ ได้ดำเนินการไปแล้ว 5 ครั้ง โดยได้รับการตอบรับและประสบความสำเร็จในระดับที่น่าพอใจนั้น

โดยภายในงานนี้บริษัท สันต์ไทย จำกัด ภายใต้แบรนด์MUSEได้ส่งเตียงสระน้ำไม้สัก(CL-2189-TEX)  เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สุดยอดสินค้าแบรนด์ไทยคูหาพาวิลเลี่ยน Top Thai Brand 2016 ณ กรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ในส่วนนิทรรศการและส่วนร้านค้าต้นแบบ ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2559