กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดการคัดเลือก “ผู้ประกอบธุรกิจดีเด่น ด้านการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ( IP Champion 2016)” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบธุรกิจที่ได้จดทรัพย์สินทางปัญญาและสามารถนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า บริการ หรือการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของตนเองให้สามารถใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นต้นแบบและสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นในการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้เป็นเครื่องมือในทางการค้าและการดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

สำหรับรางวัล IP Champion กรมฯ ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 และกำหนดมอบรางวัลดังกล่าวในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งตรงกับวันที่ 3 พฤษภาคม ของทุกปีล่าสุดที่ผ่านมามีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผู้ประกอบธุรกิจดีเด่นด้านการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในแต่ละประเภท โดยในปีนี้ “บริษัท สันต์ไทย จำกัด ได้รับรางวัล IP Champion สาขาสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ธุรกิจขนาดกลาง”
โดยมีหลักเกณฑ์พิจารณา 5 หมวด ได้แก่ การบริหารองค์กร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา การขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ธรรมาภิบาล และความสำเร็จจากการดำเนินธุรกิจ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *