บริษัท สันต์ไทย จำกัด รับรางวัล IP Champion 2016 – แหล่งรวม outdoor furniture เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง เฟอร์นิเจอร์สนาม | Furniture shop in Hua Hin.,Outdoor Furniture Shop in Hua Hin.,FURNITURE THAILAND,Shunthai,LFURN,furniture,Outdoor, Sarn, Nature Corner, เฟอร์นิเจอร์, เฟอร์นิเจอร์โมเดิร์น, งานคุณภาพ, ไม้สัก,teak,โต๊ะ,เตียง,เก้าอี้,Shun,Thai,Muse design,สันต์ไทย,เก้าอี้หวาย,MUSE,Splendor,Kenkoon,Modern outdoor,Ivy,Sunbed Bangkok,Sunbed Huahin,Sunbed Hua Hin, Phuket, Pattaya, SHUN THAI,โต๊ะกินข้าวTopหิน, โต๊ะอาหารTopหิน

บริษัท สันต์ไทย จำกัด รับรางวัล IP Champion 2016

กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดการคัดเลือก “ผู้ประกอบธุรกิจดีเด่น ด้านการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ( IP Champion 2016)” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบธุรกิจที่ได้จดทรัพย์สินทางปัญญาและสามารถนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า บริการ หรือการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของตนเองให้สามารถใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นต้นแบบและสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นในการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้เป็นเครื่องมือในทางการค้าและการดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

สำหรับรางวัล IP Champion กรมฯ ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 และกำหนดมอบรางวัลดังกล่าวในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งตรงกับวันที่ 3 พฤษภาคม ของทุกปีล่าสุดที่ผ่านมามีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผู้ประกอบธุรกิจดีเด่นด้านการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในแต่ละประเภท โดยในปีนี้ “บริษัท สันต์ไทย จำกัด ได้รับรางวัล IP Champion สาขาสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ธุรกิจขนาดกลาง”
โดยมีหลักเกณฑ์พิจารณา 5 หมวด ได้แก่ การบริหารองค์กร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา การขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ธรรมาภิบาล และความสำเร็จจากการดำเนินธุรกิจ